Maćkowa Perć

Maćkowa Perć nr. 23

Od redakcji Jerzy Tawłowicz – Cisza………. 3 Z pożółkłych kart Hanna Pieńkowska, Tadeusz Staich – Drogami skalnej ziemi… 4 Anna Sztaudynger-Kaliszewiczowa-Pożegnanie Jerzego Tawłowicza······· 8 Agata Nowakowska-Wolak – Odkrycie roku…. 10 Wincenty Galica – Tatrzańscy kurierzy…… 12 Czytaj więcej…

Z Agnieszka Sawicka, przed