Maćkowa Perć

Maćkowa Perć nr. 23

Od redakcji Jerzy Tawłowicz – Cisza………. 3 Z pożółkłych kart Hanna Pieńkowska, Tadeusz Staich – Drogami skalnej ziemi… 4 Anna Sztaudynger-Kaliszewiczowa-Pożegnanie Jerzego Tawłowicza······· 8 Agata Nowakowska-Wolak – Odkrycie roku…. 10 Wincenty Galica – Tatrzańscy kurierzy…… 12 Czytaj więcej…

Z Agnieszka Sawicka, przed
Maćkowa Perć

Maćkowa Perć Nr. 17

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICHNr 1 (17)································ Kraków, maj 2009 W NUMERZE: Od redakcji Jan Kasprowicz, Mareta – Cisza Z pożółkłych kart Zbigniew Tadeusz Wierzbicki – Na bezdrożach myśli tatrzańskiej Mieczysław Rokosz – Mieczysław Karłowicz – w stulecie Czytaj więcej…

Z Agnieszka Sawicka, przed