Zajęcia są obowiązkowe dla wszystkich, bez względu na wcześniej odbyte kursy KPP, itp.

Termin: 13- 16 kwietnia 2023

 JEDEN (!!) DZIEŃ ZAJĘĆ DLA KAŻDEGO KURSANTA, czyli:

Każdego dnia szkoli się jedna grupa około 12 osobowa w godzinach 10.00 – 18.00 z krótkimi przerwami.

Miejsce: Brandysówka – Dolina Będkowska – adres: Pod Sokolicą 127, 32-089 Będkowice

Prowadzący zajęcia:

Majka Grzybowska (13 i 14 kwietnia)

Wojciech Jakimiuk (13-16 kwietnia)

Maciej Stańczak (15 i 16 kwietnia)

Program warsztatów to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne w formie pozorowanych wypadków w górach. 

Założenie wstępne: kursanci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a ćwiczenia mają na celu ich sprawdzenie i utrwalenie. 

Szczegóły programu:

– wzywanie pomocy i organizacji akcji ratunkowej

– stany zagrożenia życia w urazach

– resuscytacja krążeniowo-oddechowa i użycie defibrylatora AED

– nagłe zachorowania, zatrucia i zadławienia

Każdy z uczestników warsztatów ma być przygotowany do całodniowej wycieczki w górach w charakterze przewodnika tatrzańskiego III klasy. 

Oprócz standardowej apteczki proponujemy zabranie większej ilości środków opatrunkowych, rękawiczek i wyposażenia jednorazowego tak, aby można było ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy kilkukrotnie. Wskazane jest też zabranie karimat i kijków trekkingowych.

Link do zapisów został wysłany w informacji na liście mailingowej.

Do zobaczenia na warsztatach.