5.09 Seminarium powtórkowe (dla grup, które idą 1114 września na Orlą Perć) – zespół (szczegóły w mailu)

12.09 Seminarium powtórkowe (dla grup, które idą 47 września na Orlą Perć) – zespół (szczegóły w mailu)

19.09 Tatry i Podtatrze – relacje człowiek-środowisko – Paweł Krąż

26.09 Psychologia i zarządzanie grupą – Magdalena Czernecka