9.05 Góry Europy – Jarosław Balon, Kraków

16.05 Etnografia cz. 5 – Katarzyna Ceklarz, Kraków

19.05 Granice Tatr – Jarosław Balon (Schronisko Głodówka)

23.05 Fenomeny muzyki Tatr – tradycja i inspiracje – Justyna Cząstka-Kłapyta, Kraków

30.05 Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Słowacji cz. II – Joanna Więcław-Michniewska, Kraków