Informacje dotyczące zajęć, wyjazdów, wykładów toczącego się kursu.

NIE PROWADZIMY DODATKOWEGO NABORU NA KURS.