PRZEWODNICY TATRZAŃSCY

KPT im. M. Sieczki w Krakowie zrzesza przewodników I, II i III klasy.

AKTUALNE INFORMACJE

KIEROWNICTWO KURSU

Kierownictwo kursu przygotowującego do zdobycia uprawnień przewodnika górskiego tatrzańskiego III klasy. Wojciech Sowa Jarosław Balon Agnieszka Sawicka

REGUAMIN KURSU

Regulamin wewnętrzny KURSU PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH prowadzonego przez COTG PTTK w Krakowie

Spotkania i prelekcje:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6

Skontaktuj się z nami