Skład Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie:

Prezes Szymon Michlowicz
Wiceprezes, Sekretarz Michał Araszkiewicz
Wiceprezes, Skarbnik Maria Skupień
Członek zarządu i Przewodniczący Komisji Szkoleniowej  Paweł Krąż
Członkowie Zarządu Artur Mida

Jan Puchalski

Komisja Rewizyjna Przewodniczący:

Sebastian Kłosok

Joanna Widlarz

Bartek Dobroch


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II