Skład Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie:

Prezes Szymon Michlowicz
Wiceprezes, Sekretarz Agnieszka Sawicka
Wiceprezes Wojciech Sowa
Skarbnik Maria Skupień
Członkowie Zarządu Artur Mida

Jan Puchalski

Komisja Rewizyjna Janusz Konieczniak (przewodniczący)

Liwiusz Matus (wice przewodniczący)

Monika Leleń (sekretarz)


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II