Skład Zarządu Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie:

Prezes Szymon Michlowicz
Wiceprezes, Sekretarz Michał Araszkiewicz
Skarbnik Agnieszka Trzebunia
Członek zarządu i Przewodniczący Komisji Szkoleniowej  Paweł Krąż
Członkowie Zarządu Artur MidaJan Puchalski
Komisja Rewizyjna Przewodniczący:Sebastian Kłosok

Joanna Widlarz

Bartek Dobroch


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II