11 kwietnia w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 70-lecia istnienia naszego Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki przy Oddziale Krakowskim PTTK w Krakowie. 
Była to świetna okazja do rozmów, wspomnień, tworzenia planów na przyszłość. 
Data inauguracji jubileuszu zbiegła się z 200. rocznicą urodzin naszego patrona – wspaniałego przewodnika, “pierwszego z pierwszych” – Macieja Gąsienicy Sieczki, który przyszedł na świat 3 kwietnia 1824 r. w Zakopanem. 
Bardzo dziękujemy wszystkim licznie przybyłym Gościom, wśród których znaleźli się m.in. Jerzy Kapłon – dyrektor gościnnego Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Weronika Jończyk – sekretarzyni Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, Paweł Stachowiec – prezes Oddziału Krakowskiego PTTK, Maciej Florys – prezes, Andrzej Grzechynka – prezes Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich w Krakowie, Jerzy Siodłak – naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziękujemy także za wszystkie życzenia zawarte w przesłanych do nas listach i mejlach (odczytał je Michał Araszkiewicz).
Podczas spotkania prezes Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki – Szymon Michlowicz, wygłosił przemówienie i wręczył pamiątkowe dyplomy oraz blachy nowym Zasłużonym Członkom naszego Koła – Arturowi Midzie, Wojciechowi Winkelowi i Andrzejowi Smoleniowi. Czwarty Zasłużony Członek to Jarosław Balon, który uczestniczył w uroczystości online. 
Wysłuchaliśmy także wielu obfitujących we wspomnienia wystąpień, a także obejrzeliśmy prezentację przygotowaną przez Jana Puchalskiego i Janusza Konieczniaka dotyczącą historii naszej organizacji. 
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych przewodniczek i przewodników należących do Koła. 
Część oficjalną spotkania, którą poprowadziła Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, zakończyliśmy wzniesieniem uroczystego toastu.
Raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie!

Jubileusz 70-lecia powstania Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki trwa przez cały rok – stay tuned 🙂