W. Szadkowski, W stronę Pysznej po raz wtóry…Maćkowa Perć nr 24

Czy pamiętasz? Serce, przewodnik, po przeszłości i nieomylny kompas wspomnień, prowadzi w stronę Pysznej, na stare ślady nart, na trasy zimowych wyryp po Tatrach Zachodnich -Wanda Gentil-Tippenhauer, Stanisław Zieliński, W Stronę Pysznej… Tekst niniejszy jest skromnym przypomnieniem atmosfery dawnego schroniska, a zwłaszcza ludzi, którzy to miejsce kochali i je w Dowiedz się więcej…

24

Maćkowa Perć nr. 24

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZANSKICH Nr 2 (24) Krakow, grudzień 2012 Od redakcji.. 2 Jan Długosz – Cisza…..3 Z pożółkłych kart Drogami skalnej ziemi..4 Rozmowy na perci Liwiusz Roman Jan Matus…….8 Bartek Dobroch – Trzy a nawet cztery rocznice…11 powiostki ze sabasnika Plone grulecki…14 Wojciech Szatkowski – W stronę Pysznej po raz wtóry..15 Andrzej Semenowicz – Dowiedz się więcej…

MP_23

Maćkowa Perć nr. 23

Od redakcji Jerzy Tawłowicz – Cisza………. 3 Z pożółkłych kart Hanna Pieńkowska, Tadeusz Staich – Drogami skalnej ziemi… 4 Anna Sztaudynger-Kaliszewiczowa-Pożegnanie Jerzego Tawłowicza······· 8 Agata Nowakowska-Wolak – Odkrycie roku…. 10 Wincenty Galica – Tatrzańscy kurierzy…… 12 Jerzy Bogusław Nowak – Sieczkowych Roztok czar nieodparty …. 16 powiostki z sabaśnika…………… 25 Agnieszka Dowiedz się więcej…

Leszek Lassota “Czerwone Skałki w Tatrach – śladem zaginionych nazw”; Maćkowa Perć nr.17

Przygodę z Tatrami zazwyczaj zaczy­namy od studiowania map i opisów szlaków w przewodnikach, w któ­rych spotykamy się z olbrzymią ilo­ścią nazw obiektów znajdujących się na naszej trasie: potoków, dolin, szczytów i przełęczy. Podobnie jest, gdy wprowadzani jesteśmy przez żywego przewodnika – osobę znającą świetnie góry, która zasypuje nas setką dziw­nie Dowiedz się więcej…

17

Maćkowa Perć Nr. 17

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICHNr 1 (17)································ Kraków, maj 2009 W NUMERZE: Od redakcji Jan Kasprowicz, Mareta – Cisza Z pożółkłych kart Zbigniew Tadeusz Wierzbicki – Na bezdrożach myśli tatrzańskiej Mieczysław Rokosz – Mieczysław Karłowicz – w stulecie śmierci Jarosław Balon – „Sieczkowcom” na jubileusz czyli alfabet kierownika kursu Rozmowy na perci Joanna Dowiedz się więcej…

Jan Jabłoński ” Olbrzymi obraz Tatry -krótki opis i krótka historia jego dziejów “; Maćkowa Perć Nr.5

Pod koniec XIX w., w okresie Młodej Pol­ski, w literaturze i sztuce pojawia się nurt młodopolskiej legendy Tatr. Ku Podhalu i Tatrom kierują się coraz większe rzesze Polaków z trzech zaborów. Przyciągają ich tutaj wspaniałe góry, przyro­da, klimat, oraz egzotyka kultury górali tatrza­ńskich. Przybywają do Zakopanego uczeni, pisarze, poeci, malarze Dowiedz się więcej…