WYKŁADY I ZAJĘCIA TERENOWE MAJ – PAŹDZIERNIK 2023 

MAJ 2023
28 kwietnia – 3 maja OBJAZDÓWKA SŁOWACKIE PODTATRZE – szczegóły w mailu
Prowadzący: Balon J., Konieczniak J., Krąż P., Sawicka A.

9.05 wykład Góry Europy – Jarosław Balon
16.05 wykład Etnografia cz. 5 – Katarzyna Ceklarz

19-21 maja – PRZYRODA NIEOŻYWIONA.
19.05 – wykład Granice Tatr, (Schronisko Głodówka)
20-21.05 – Wycieczki tatrzańskie.
Prowadzący: Balon J. Kroh P.
Noclegi: Głodówka, w ramach kursu

SZCZEGÓŁY W MAILU

23.05 wykład Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Słowacji cz. II – Joanna Więcław-Michniewska
30.05 wykład Fenomeny muzyki Tatr – tradycja i inspiracje – Justyna Cząstka-Kłapyta

CZERWIEC 2023

6.06 wykład Prawne uwarunkowania przewodnictwa górskiego – Szymon Michlowicz, Michał Araszkiewicz
16-18 czerwcaWYCIECZKI PRZYRODNICZE
16.06 – Przyroda ożywiona (wykład kontynuacja, CEP) – Tomasz Skrzydłowski
17-18.06 – wycieczki tatrzańskie (szczegóły w mailu)
Prowadzący: Skrzydłowski T., Krzeptowski J.
Nocleg we własnym zakresie. 

SZCZEGÓŁY W MAILU.

20.06 wykład Górnictwo i hutnictwo w Tatrach – Jerzy Niewodniczański
27.06 wykład Szałas, chałupa góralska, styl zakopiański – Artur Mida

LIPIEC 2023
7-9 lipca wycieczki topograficzne Tatry SŁOWACJA
7 lipca wykład – Topografia Orlej Perci – wykład CEP, prowadząca Filar B.
8 lipca – Dolina Białej Wody – Polski Grzebień – Dolina Wielicka
9 lipca – Dolina 5 Stawów Spiskich – Lodowa Przełęcz – Dolina Jaworowa
Prowadzący: Krąż P., Nodzyński T., Olszańska M.
NOCLEG NA SŁOWACJI WE WŁASNYM ZAKRESIE

SZCZEGÓŁY W MAILU
28 lipca – 6 sierpnia obóz tatrzański Tatry Wysokie (Słowacja)


SIERPIEŃ 2023

28 lipca – 6 sierpnia obóz tatrzański Tatry Wysokie (Słowacja)
28.07 to dzień dojazdowy
Kierownik obozu: Balon J., Sawicka A.
SZCZEGÓŁY W MAILU
NOCLEGI NA SŁOWACJI WE WŁASNYM ZAKRESIE

WRZESIEŃ 2023

5.09 KRAKÓW – Seminarium powtórkowe (dla grup, które idą 11-14 września na Orlą Perć) – zespół
12.09 KRAKÓW –  Seminarium powtórkowe (dla grup, które idą 4-7 września na Orlą Perć) – zespół

WYJŚCIA TOPOGRAFICZNO – TECHNICZNE NA ORLĄ PERĆ
4-5 września – Orla Perć
6-7 września – Orla Perć
11-12 września – Orla Perć
13-14 września – Orla Perć
Grupy 6 osobowe; 4 terminy (2 grupy na 1 termin)
Prowadzący: Michlowicz Sz., Nodzynki T., Sowa W. Trzebunia M.
Noclegi: Schronisko Murowaniec, w ramach kursu

19.09 wykład Tatry i Podtatrze – relacje człowiek-środowisko – Paweł Krąż
23 – 24 września EGZAMIN METODYCZNY (wewnętrzny) OBOWIĄZKOWY
Tatry Polskie
SZCZEGÓŁY W MAILU

26.09 wykład Psychologia i zarządzanie grupą – Magdalena Czernecka

PAŹDZIERNIK 2023
6 – 8 EGZAMIN TECHNICZY+PIERWSZA POMOC (wewnętrzny) OBOWIĄZKOWY
Tatry Polskie
SZCZEGÓŁY W MAILU
Osoby, które nie zaliczą egzaminów cząstkowych, nie będą mogły podejść do pierwszego terminu egzaminu końcowego.
27 – 29 października EGZAMIN KOŃCOWY (wewnętrzny)
Egzamin dopuszczający do egzaminu państwowego w listopadzie 2023.
Głodówka
SZCZEGÓŁY W MAILU
MARZEC 2024
EGZAMIN KOŃCOWY (wewnętrzny)
Drugi termin dla osób, które nie zdadzą w pierwszym terminie lub w pierwszym terminie nie podejdą do egzaminu.
Egzamin dopuszczający do egzaminu państwowego na wiosnę 2024.

WYKŁADY

KRAKÓW, wtorki, g.18:00
ZAKOPANE I INNE LOKALIZACJE – informacje przekazywane będą na bieżąco, przed zbliżającymi się zajęciami.
Szczegóły zajęć będą podawane drogą mailową i zamieszczane na stronie www.
* dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie

PLIK DO POBRANIA:

HARMONOGRAM KURSU 05.-10.2023