DYPLOM MARSZAŁKA DLA LIWIUSZA MATUSA

Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej Oddz. Krakowskiego PTTK złożył wiosną 2015 roku (przy poparciu władz Oddziału) wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Małopolski, o uhonorowanie Liwiusza Matusa za jego wielodekadową działalność na rzecz turystyki. Uwzględniono oczywiście nie tylko jego aktywność m.in. w KKPTG (którego AKTYWNYM członkiem Liwiusz jest już ponad 40 lat),ale także Dowiedz się więcej…

Roztoka 2015 za nami….

Wszystko zaczęło się w piątek, 27 listopada na Rondzie Matecznym w Krakowie, skąd silna grupa wyruszyła busem w kierunku Zakopanego. Wesoły bus pomykał wśród mgły, z tradycyjnym postojem na Niwie, a następnie z wieczorną wizytą  na Pęksowym Brzyzku aby oddać honory naszemu Patronowi – Maciejowi Sieczce. Następnie wyruszyliśmy na Palenicę Dowiedz się więcej…