15 czerwca – zakończenie naboru na kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień przewodnika górskiego tatrzańskiego III klasy

Szanowni kandydaci. Uprzejmie informujemy, że nabór na kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień przewodnika górskiego tatrzańskiego III klasy kończy się w dniu 15 czerwca 2021.Wszystkie osoby, które do tego czasu nie prześlą wymaganych dokumentów lub nie uzupełnią brakujących dokumentów, nie będą mogły przystąpić do egzaminu.Jeśli wypełniłeś/aś formularz zgłoszeniowy, ale nie wysłałaś/eś Dowiedz się więcej…