Leszek Lassota “Czerwone Skałki w Tatrach – śladem zaginionych nazw”; Maćkowa Perć nr.17

Przygodę z Tatrami zazwyczaj zaczy­namy od studiowania map i opisów szlaków w przewodnikach, w któ­rych spotykamy się z olbrzymią ilo­ścią nazw obiektów znajdujących się na naszej trasie: potoków, dolin, szczytów i przełęczy. Podobnie jest, gdy wprowadzani jesteśmy przez żywego przewodnika – osobę znającą świetnie góry, która zasypuje nas setką dziw­nie Dowiedz się więcej…

17

Maćkowa Perć Nr. 17

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICHNr 1 (17)································ Kraków, maj 2009 W NUMERZE: Od redakcji Jan Kasprowicz, Mareta – Cisza Z pożółkłych kart Zbigniew Tadeusz Wierzbicki – Na bezdrożach myśli tatrzańskiej Mieczysław Rokosz – Mieczysław Karłowicz – w stulecie śmierci Jarosław Balon – „Sieczkowcom” na jubileusz czyli alfabet kierownika kursu Rozmowy na perci Joanna Dowiedz się więcej…

Jan Jabłoński ” Olbrzymi obraz Tatry -krótki opis i krótka historia jego dziejów “; Maćkowa Perć Nr.5

Pod koniec XIX w., w okresie Młodej Pol­ski, w literaturze i sztuce pojawia się nurt młodopolskiej legendy Tatr. Ku Podhalu i Tatrom kierują się coraz większe rzesze Polaków z trzech zaborów. Przyciągają ich tutaj wspaniałe góry, przyro­da, klimat, oraz egzotyka kultury górali tatrza­ńskich. Przybywają do Zakopanego uczeni, pisarze, poeci, malarze Dowiedz się więcej…

J.G.Pawlikowski “Kilka wspomnień o tych, co dawniej po Tatrach chadzali”; Maćkowa Perć Nr.5

Zadanie, postawione mi przez Redakcję «Taternika» brzmi: napisać coś o tych, któ­rzy w czasach, jak najdalej pamięcią zasię­gnę, po Tatrach chadzali. Zadanie to jed­nak nie bardzo do mnie przystaje. Widy­wałem taterników ówczesnych w Zakopa­nem, ale nie w Tatrach, chodziłem bowiem zwyczajnie sam, w towarzystwie tylko mo­ich górali. Przygodnie towarzyszył mi Dowiedz się więcej…

Jadwiga Plucińska-Piksa „Takućki som, ino troskę inksy” (czyli o Dunaju w zębiańskiej szkole); Maćkowa Perć Nr.15

Całe moje dzieciństwo upłynęło na Pod­halu, w niewielkiej wiosce góralskiej Ząb (podobno najwyżej położonej w Polsce). Zębiańska szkoła w której uczyli rodzice była moim domem rodzinnym. Domem-przysta­nią, otwartym dla ludzi i zwierząt. Nie zda­rzało się, aby ktoś wędrujący przez wieś nie zahaczył o szkołę, a i zwierząt zawsze było dużo. Dowiedz się więcej…

Marian Szczepanowicz “Kurierzy Słowa Bożego”; Maćkowa Perć Nr.15

Laura Albergoni przyjaciółka moja i wie­lu Polaków, która przez lata stanu wojennego przyjeżdżała do Krakowa z pomocą material­ną organizowaną przez włoskie wspólnoty parafialne dla nas Polaków2, opowiedziała mi niedawno swoje wspomnienia z października 1990 roku. Wówczas pustymi mikrobusami ostatni raz wracała przez Cieszyn do Włoch i po raz pierwszy od Dowiedz się więcej…

15

Maćkowa Perć Nr. 15

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH5Nr 1 (18) Kraków, kwiecień 2008 W NUMERZE: Od redakcji Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, Mareta- Cisza Z POŻÓŁKŁYCH KART Rafał Malczewski – Słownik wyrazów zakopiańskich Anna Sztaudynger-Kaliszewicz – Wędrówki w życiu i twórczości Jana Sztaudyngera (1904-1970) ROZMOWY NA PERCI Irmina Butkiewicz-Mazurkiewicz Jacek Wiśniewski -Kobiety wiosenne Janusz Kamocki — ZPodtatrza w Dowiedz się więcej…

Jarosław Balon “Maciej Sieczka – patron krakowskiego koła przewodników tatrzańskich”; Maćkowa Perć Nr.14

Księża głoszą Boską chwałę Taternicy wielbią skałę Skałę twardą, granitową Która wieńczy strome granie Gdzie się kończy lub zaczyna Taterników wspominanie. Tymi słowami rozpoczyna Stanisław Nędza-Kubiniec swój wiersz Psalm o Świętych Góral­skich. Nie bez powodu rozpoczynam słowami tego właśnie wiersza. Bo mówimy dziś o jednym z naszych tatrzańskich świętych – Dowiedz się więcej…

Zygmunt Nowakowski “FIS minor”; Maćkowa Perć Nr.14

NOWAKOWSKI Zygmunt, właściwie Zygmunt Tempka (1891-1963) powieściopisarz, publicysta, dramaturg; 1926-29 aktor i dyrektor Teatru Słowackiego; popularny felietonista „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, 1937 laureat Złotego Wawrzynu PAL (odmówił przyjęcia); od 1939 poza krajem, najpierw w Paryżu, potem w Londynie; Lajkonik, Przylądek Dobrej Nadziei, sztuka Gałązka rozmarynu. Artykuł ukazał się w tygodniku „Wiadomości Dowiedz się więcej…