przewodnik tatrzaski

POWIĘKSZYŁO SIĘ GRONO PRZEWODNIKÓW W NASZYM KOLE

W dniach 22-24 kwietnia 2015r. odbył się państwowy egzamin na przewodnika tatrzańskiego.  Na 23 kandydatów egzamin zdali i państwowe uprawnienia przewodnika tatrzańskiego III klasy otrzymało 9 osób, w tym z naszego kursu przewodnickiego zdało 5 osób, a mianowicie:   Marcin Gąsienica Kotelnicki,   Anna Kapłan,   Michał Kowalski,   Grzegorz Więcej…

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Zdzisława Dziędzielewicza-Kirkina

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w sobotę 23-go maja 2015 r. na Wiktorówkach odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Zdzisława Dziędzielewicza-Kirkina, założyciela naszego Klubu, jednego z prekursorów taternictwa, autora wielu dróg wspinaczkowych, a także harcerza, instruktora taternictwa, narciarstwa i skialpinizmu, przewodnika tatrzańskiego, członka TOPR, honorowego członka PZA i PTT. Więcej…