Regulamin wyróżnienia “Tatrzański Mnich”

Regulamin  przyznawania corocznego honorowego wyróżnienia pod nazwą  „Tatrzański Mnich” § 1 Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie ustanawia coroczne honorowe wyróżnienie pod nazwą „Tatrzański Mnich”. § 2 Celem ustanowienia wyróżnienia, o którym mowa w § 1, jest promocja działalności przewodnictwa tatrzańskiego w obszarze szeroko pojętej turystyki górskiej, obejmująca Więcej…