Lista Przewodników

W związku z uruchomieniem w Zakopanem nowego Centrum Informacji Turystycznej, na przeciwko cmentarza Na Pęksowym Brzyzku, w dawnym budynku Gazduś, zostanie tam przekazana lista przewodników tatrzańskich, chętnych do prowadzenia wycieczek (dyspozycyjnych i zainteresowanych pracą przewodnicką!!). Na liście znajdą się: imię, nazwisko, nr telefonu, klasa przewodnicka, ewentualnie język obcy, którym posługuje Więcej…