KURS 2021 – informacje dotyczące naboru i egzaminów wstępnych.

Koło Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie z przyjemnością ogłasza, że kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień przewodnika górskiego tatrzańskiego III klasy rozpocznie się w tym roku. Poniżej zamieszczamy ważne terminy, wymogi, harmonogram kursu na pierwszy rok, regulamin kursu oraz informację o kosztach.Zanim podejmiecie decyzję o wzięciu udziału w rekrutacji, zapoznajcie się Więcej…