Obowiązek przewodnicki

TPN wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o interpretację stanu prawnego dotyczącego obowiązku przewodnickiego. Odpowiedź otrzymaliśmy 30 kwietnia i zamieszczamy ją tutaj. To co najistotniejsze zostało zawarte w ostatnim akapicie. Z powyższego wynika, że wszystkie wycieczki wchodzące na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mają obowiązek znajdować się pod opieką przewodnika Dowiedz się więcej…