Wiadomo, że Dzień Kobiet jest codziennie, 
ale 8 marca jest dniem szczególnym.
Wszystkim Przewodniczkom z naszego Koła, 
a także naszym Sympatyczkom, 
najlepsze życzenia z okazji ich święta,
 składają Przewodnicy Tatrzańscy z KPT im. M. Sieczki w Krakowie