W związku z tym, że we wschodniej ścianie Kościelca sokoły wędrowne postanowiły założyć gniazdo, a to cenny i rzadki gatunek, zostały wprowadzone ograniczenia w udostępnianiu od Komina Drewnowskiego po Żleb Zaruskiego. Nie będzie możliwości prowadzenia działalności w tym rejonie do końca lipca 2021 r. Do tego czasu sokoli przychówek powinien już bezpiecznie opuścić gniazdo.

TPN ma prośbę, aby we wszystkich tatrzańskich rejonach wspinaczkowych do niezbędnego minimum ograniczyć komunikację werbalną na rzecz radia czy liny.