Kierownictwo kursu przygotowującego do zdobycia uprawnień przewodnika górskiego tatrzańskiego III klasy.

Wojciech Sowa
Jarosław Balon
Agnieszka Sawicka