06.09. Topografia Tatr Orawskich

godz. 18:00 w budynku COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.

20.09. Letnie niebezpieczeństwa gór.
godz. 18:00 w budynku COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.

ZAJĘCIA TERENOWE

20-22 MAJA TATRY

20.05. – wykład w Centrum Edukacji TPN (godziny popołudniowe)

21.05. Dol. Kościeliska – grań Ornaku – Dol. Starorobociańska – wycieczka topograficzna

22.05. Dol. Małej Łąki – Czerwone Wierchy – Ciemniak – Dol. Kościeliska wycieczka topograficzna

Noclegi we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje zostaną wysłane na maila.