06.09. Topografia Tatr Orawskich

godz. 18:00 w budynku COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.

20.09. Letnie niebezpieczeństwa gór.
godz. 18:00 w budynku COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.