ZAJĘCIA TERENOWE 16 – 18 WRZEŚNIA 2022

 Tatry Orawickie

MIEJSCE NOCLEGOWE: ZUBEREC
16.09. – dojazd na miejsce noclegu
17.09 -Zwierówka – grań od Brestowej do Banikowskiej Przełęczy – Stawy Rohackie – Zwierówka
18.09 – Huciańska Przeł. – Siwy Wierch – Palenica Jałowiecka – Zuberec
Prowadzący wycieczki: Bartek Dobroch tel. 502 582 752, Sebastian Kłosok tel. 721 346 128