Koło Przewodników Tatrzańskich
Macieja Sieczki w Krakowie
w COTG PTTK
PTTK Oddział Krakowski im. K. Wojtyły
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6
( www.przewodnicy-tatry.pl )
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia, że dnia 13 października 2022 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w pierwszym terminie i o godzinie 18:15 w drugim terminie w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, (I piętro, sala nr 6) odbędzie się :
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie.
 
 
              Proponowany porządek zebrania:
 
  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania;
  2. Zatwierdzenie porządku zebrania;
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
  4. Wybór Komisji Wnioskowej;
  5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania;
  6. Sprawozdanie Zarządu;
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  8. Dyskusja i wolne wnioski;
  9. Zakończenie Zebrania.
 
Przypominamy Koleżankom i Kolegom o uregulowaniu zaległych składek na rzecz Koła
 – jest to warunek otrzymania mandatu do czynnego udziału w Walnym Zebraniu.
 
 
                     Z przewodnickim pozdrowieniem,
 
Prezes KPT im. Macieja Sieczki – Szymon Michlowicz
Sekretarz Koła – Michał Araszkiewicz