,Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna przydrożnych kapliczek, krzyży i dzwonnic na Orawie”
Prezentujemy 93 kapliczki, krzyże i dzwonnice z 12 miejscowości na Orawie. Dokumentację fotograficzną można obejrzeć bezpłatnie pod linkiem:

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji online wśród placówek dydaktycznych w Państwa regionie.

Dokumentacja jest doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie Orawy znajdującej się od wieków na pograniczu wielu narodów, religii i kultur.
Możecie też Państwo na podstawie materiałów na naszej stronie przygotować wycieczkę terenową i wspólnie z dziećmi obejrzeć to ważne dziedzictwo w okolicach Waszej miejscowości.
Dostępna online dokumentacja stanowi pokłosie działań przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 2022 roku we wszystkich miejscowościach Orawy znajdujących się na obszarze Polski. W jego efekcie odnaleziono ponad 190 obiektów powstałych od XVIII w. do współczesności. Nie uwzględniano w nim obiektów na nekropoliach, które były przedmiotem oddzielnego projektu. Do projektu wybrano 92 obiekty, które zostały udokumentowane fotograficznie i krótko opisane. Dzięki temu ich, wygląd, detale architektoniczne oraz inskrypcje zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń mieszkańców Orawy.
Wystawa zaciekawi szeroki krąg osób interesujących się dziedzictwem kulturowym, religijnym i historycznym Orawy. Przede wszystkim przeznaczona jest dla mieszkańców Orawy, ukazując bogactwo i znaczenie tego dziedzictwa oraz konieczność jego ochrony dla przyszłych pokoleń.
Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – ,,Wspólnie dla dziedzictwa”. Projekt został zorganizowany przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa, a jej partnerem jest Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
z poważaniem
Łukasz Kocój