Egzamin państwowy na uprawnienia przewodnika tatrzańskiego odbędzie się w dniach 14 – 16 XI 2008 w Zakopanem (druga tura dla tych,którzy zdali egzamin wewnętrzny we wrześniu (13-osób)

 

Uwaga osoby przystępujące do egzaminu państwowego 14-
16 listopada 2008
(dotyczy zarówno osób przystępujących po raz pierwszy jak i
ponownie!)
W celu potwierdzenia zgłoszenia się na egzamin należy
wpłacić 300 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego (UMWM Kraków, ul.
Basztowa 22):
Wpłaty należy dokonać najpóźniej dwa tygodnie przed egzaminem
(a zatem do 31 października 2008 r.), w Urzędzie Marszałkowskim ul.
Racławicka 56, pok. 316 w godz. 8.30 ? 10.00 lub 13.00 ? 15.00. Mo?na
też dokonać przelewu na konto.
Kredyt Bank S.A. II O/Kraków 31-156
69 1500 1487 1214 8001 9631 0000
z dopiskiem za egzamin na przewodnika tatrzańskiego dla (imię
nazwisko).
W każdym przypadku kwit wpłaty należy przekazać (możliwie jak
najszybciej) w UM osobiście na ręce Pani Izabeli Kowalczyk (UMWM, ul.
Racławicka 56) lub w trakcie egzaminu pod warunkiem jednak, że skan
kwitu zostanie przekazany mailem na adres: ikow@malopolska.mw.gov.pl


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder