Zarzad Koła Przewodników Tatrzanskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia,
że dnia 26 lutego 2009 ( czwartek ) o godzinie 18:15 w pierwszym terminie i
o godzinie 18:30 w drugim terminie w siedzibie Centralnego Osrodka Turystyki Górskiej
PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellonskiej 6, I pietro odbedzie się:

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Koła Przewodników Tatrzanskich im. Macieja Sieczki w Krakowie.

 

Proponowany porzadek zebrania:
1. Wybór przewodniczacego i sekretarza zebrania;
2. Zatwierdzenie porzadku zebrania;
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
4. Wybór Komisji Wnioskowej;
5. Złoenie przysiegi przewodnickiej przez nowych członków i wreczenie
odznak przewodnickich i srodowiskowych.
6. Sprawozdanie Zarzadu;
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
8. Stwierdzenie prawomocnosci zebrania;
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustepujacemu Zarzadowi;
10. Wybory prezesa, Zarzadu i Komisji Rewizyjnej;
11. Dyskusja i wolne wnioski;
12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ? wyniki wyborów;
13. Podjecie uchwał ;
14. Zakonczenie zebrania;

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o uregulowaniu zaległych składek na rzecz Koła ? jest to warunek otrzymania mandatu do czynnego udziału w Walnym Zebraniu.
Zaległe składki można bedzie wpłacic bezposrednio przed rozpoczeciem zebrania.

Z przewodnickim pozdrowieniem
Sekretarz Koła Prezes KPT im. M.Sieczki
Jacek Budziaszek Janusz Konieczniak

 


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder