Wszyscy kursanci którzy nie zaliczyili jeszcze egzaminu wewnętrznego, a planują przystąpić do egzaminu panstwowego w kwietniu proszeni są o pilny kontakt z kierownikiem kursu. Informacja nie dotyczy osób, które oddały już indeksy zaliczeniowe oraz Tomka Śwista i Michała Łazarczyka (którzy już się skontaktowali)

Kierownictwo kursu


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder