W dniu 26 lutego 2009 o godzinie 18:30 w siedzibie COTG PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPT im. Macieja Sieczki w Krakowie, na którym wybrano nowy Zarząd Koła.

Kraków, 26 luty 2009
Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie
COTG PTTK Oddział Krakowski
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6

Zawiadomienie

W dniu 26 lutego 2009 o godzinie 18:30
w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 odbyło się :
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie.

 1. Wybrano na przewodniczącego walnego zebrania L. Matusa i sekretarza zebrania B. Chramęgę;
 2. Zatwierdzono porządek zebrania i wybrano komisje Mandatowo-Skrutacyjną (przewodnicząca J. Wyznakiewicz ) oraz komisję wnioskową (przewodniczący J. Balon);
 3. Złożenie przysięgi przez nowych członków koła na ręce honorowego prezesa M. Ferstera i L. Matusa oraz wręczenie odznak przewodnickich i środowiskowych;
 4. Sprawozdanie Zarządu złożył prezes J. Konieczniak;
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił L.Matus;
 6. Stwierdzono prawomocność zebrania; W głosowaniu jawnym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 7. Dokonano wyboru władz Koła w głosowaniu tajnym;
 8. Nowy ukonstytuowany Zarz?d Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki:
 9. Prezes (przewodniczący) Janusz Konieczniak
  Vice-prezes Wojciech Winkel
  Vice-prezes Artur Mida
  Sekretarz Jacek Budziaszek
  Członkowie zarządu Maria Tokarz-Olszańska
  Tomasz Popiołek
  Wojciech Sowa
  Komisja Rewizyjna
  Przewodniczący Liwiusz Matus
  Vice-przewodniczący Bożena Chramęga
  Sekretarz Agnieszka Sawicka
  Członkami Honorowymi KPT
  im. M. Sieczki zostali wybrani
  Władysław Cywiński
  Krzysztof Kulesza
  Paweł Skawiński
  Członkiem Zasłużonym KPT
  im. M. Sieczki został wybrany
  Liwiusz Matus

 10. Następnie w wyniku dyskusji i zgłoszonych wniosków podjęto uchwały ( szczegóły w protokołach zebrania i komisji );
 11. Zakończenie zebrania;

Z przewodnickim Pozdrowieniem

Za Zarząd
Jacek Budziaszek
Sekretarz Koła

Walne zebranie luty 2009 Walne zebranie luty 2009
Walne Zebranie 2009

zdjęcia: Jacek Budziaszek


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder