Zarząd CPT informuje o organizacji kursu dla przewodników tatrzańskich chcących podwyższyć posiadaną klasę uprawnień. Kurs, którego kierownikiem będzie Adam Marasek rozpocznie się w listopadzie 2009. Kandydaci, spełniający ustawowe wymagania – np. staż przewodnicki, liczba dniówek (szczegóły: “Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek” Dz.U. z dnia 30 stycznia 2006 r.) proszeni są o przesłanie do 20 pazdziernika na adres mailowy marasek@topr.pl lub krzysztof.kulesza@imgw.pl zestawienia swoich górskich dokonań, zawierającego wykaz dróg wspinaczkowych i wycieczek narciarskich z ostatnich 5 lat.
Egzamin kwalifikacyjny na kurs planowany jest na początek listopada. Orientacyjny czas trwania kursu 10 -12 miesięcy a jego koszt wstępnie skalkulowano na 4 tysiące zł płatne ratami. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem kurs obok aspektów technicznych i narciarskich obejmować będzie rozszerzoną topografię (W.Cywiński) i przyrodę (P.Skawiński) Tatr.
Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do kierownika kursu A.Maraska lub prezesa CPT K.Kuleszy mailem lub telefonicznie.

Z tatrzańskim pozdrowieniem
Zarząd CPT


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder