Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz nowe rozporządzenie wykonawcze.

Jak zapewne Wszyscy wiedzą od pewnego czasu trwają prace legislacyjne nad nową ustawą zmieniającą dotychczas obowiązującą ustawę o usługach turystycznych. Wraz ze zmianą tej ustawy nastąpi zmiana rozporządzenia wykonawczego, do tej ustawy, tj.rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Powyższe prace są mocno zaawansowane, projekt ustawy został już przekazany przez Rząd RP do Sejmu RP.

Poniżej jest link, pod którym, pod ostatnią pozycją (na samym dole strony, która się Wam otworzy) znajduje się wersja najbardziej aktualnego (z listopada 2009 r.) projektu zmian do wspomnianej ustawy oraz nowego rozporządzenia:

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/77/341/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_uslugach_turystycznych_oraz_o_zmianie_ustawy__.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz nowe rozporządzenie wykonawcze.

Jak zapewne Wszyscy wiedzą od pewnego czasu trwają prace legislacyjne nad nową ustawą zmieniającą dotychczas obowiązującą ustawę o usługach turystycznych. Wraz ze zmianą tej ustawy nastąpi zmiana rozporządzenia wykonawczego, do tej ustawy, tj.rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Powyższe prace są mocno zaawansowane, projekt ustawy został już przekazany przez Rząd RP do Sejmu RP.

Poniżej jest link, pod którym, pod ostatnią pozycją (na samym dole strony, która się Wam otworzy) znajduje się wersja najbardziej aktualnego (z listopada 2009 r.) projektu zmian do wspomnianej ustawy oraz nowego rozporządzenia:

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/77/341/Projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_uslugach_turystycznych_oraz_o_zmianie_ustawy__.html

I tak:

  1. najpierw jest projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych,
  2. od strony 19 jest uzasadnienie do tego projektu,
  3. od strony 30 jest ocena skutków tej regulacji,
  4. od strony 61 jest projekt nowego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (jest to projekt wstępny),
  5. od strony 73/74 uzasadnienie do projektu rozporządzenia i załączniki.

O ile kształt zmian do samej ustawy jest już w zasadzie ostatecznie ustalony (oczywiście Sejmi i Senat mogą jeszcze coś zmienić), o tyle jeśli chodzi o rozporządzenie, to przewodnicy mają jeszcze możliwość przedstawienia swoich pomysłów rozwiązań, które być może w tym rozporządzeniu zostaną, przez Ustawodawcę, przyjęte.

Sprawę z ramienia przewodników tatrzańskich pilotuje kol. Prezes CPT Krzysztof Kulesza.

Bardzo proszę w imieniu zarządu KPT im. Macieja Sieczki o zapoznanie się z załączonym projektem ustawy, a zwłaszcza rozporządzenia!!
W dniu 14 stycznia 2010 roku, najbliższe spotkanie w Kole poświęcimy tym projektom i postaramy się wypracować stanowisko naszego Koła w tej sprawie. W związku z tym planowana prezentacja opracowana przez kol. Kazia Kluczewskiego odbędzie się w innym terminie.
Sprawa ta jest ważna i dotyczy nas bezpośrednio, zwłaszcza tych, którzy planują w przyszłości podnoszenie swoich umiejętności poprzez przystępowanie do kursów na wyższe klasy przewodnickie!!!

Poniżej są dwa linki do obecnie obowiązującej ciągle ustawy i rozporządzenia. Ułatwi to porównanie tego co teraz obowiązuje, z tym co ma być:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042232268
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060150104
Zapraszam do licznego udziału w najbliższym spotkaniu Koła i do dyskusji, prezentowania swoich pomysłów!!

W imieniu zarządu KPT im. Macieja Sieczki
Tomek Popiołek.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder