Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia, że dnia 25 lutego 2010 ( czwartek ) o godzinie  18:00 w pierwszym terminie i o godzinie 18:15 w drugim terminie w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, I piętro odbędzie się : Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie.

PTTK Oddział Krakowski
Kraków, 6 luty 2010 r.
Koło Przewodników Tatrzańskich
im. Macieja Sieczki w Krakowie
COTG
31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6

L. dz.:  kpt. – 03/ 2010

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia, że dnia 25 lutego 2010 ( czwartek )  o godzinie  18:00  w pierwszym terminie i o godzinie  18:15  w drugim terminie w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, I piętro odbędzie się :
Walne Zebranie Sprawozdawcze
Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania;
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 4. Wybór Komisji  Wnioskowej;
 5. Sprawozdanie Zarządu;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 7. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań;
 9. Dyskusja i wolne wnioski;
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 11. Podjęcie uchwał ;
 12. Zakończenie zebrania;

 

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o uregulowaniu zaległych składek na rzecz Koła – jest to warunek otrzymania mandatu do czynnego udziału w Walnym Zebraniu. Zaległe składki można będzie wpłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania.

Z przewodnickim Pozdrowieniem
Sekretarz Koła
Prezes KPT im. M.Sieczki
Jacek Budziaszek
Janusz Konieczniak

 


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder