24. 02. 2010 W COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie ( I piętro) odbędzie się

Walne Zebranie Sprawozdawcze KPT im. M. Sieczki

o godz. 18:00 ( II termin -1815)


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder