Uwaga przewodnicy

Od nowego roku zmienią się stawki opłat w związku z prowadzeniem działalności przewodnickiej.

Od dniem 1 stycznia 2012 r. zostaną wprowadzone dwa rodzaje opłat pobieranych od przewodników tatrzańskich klas I, II i III oraz od przewodników wysokogórskich (opłaty będą pobierane na podstawie art. 5 pkt 22 w związku z art. 12 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.). Opłata w wysokości 40 zł, będzie pobierana od przewodników, którzy byli uczestnikami co najmniej dwóch szkoleń organizowanych przez TPN, w tym jednego przyrodniczego. Opłata w wysokości 100 zł będzie pobierana od osób, które w szkoleniach nie uczestniczyły.

Uczestnicy szkoleń będą dodatkowo promowani na stronie iowej www.tpn.pl.nternet Tak jak dotychczas opłata będzie zwalniać przewodników z obowiązku kupowania biletu wstępu do TPN.

Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@tpn.pl lub telefonicznie w Centrum Edukacji Przyrodniczej 18 20 23 312 do 5 dni przed szkoleniem. W przypadku dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu.

Najbliższe terminy szkoleń można pobrac tutaj


Wojciech Sowa

Wojciech Sowa

Przewodnik Tatrzański klasy II

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder