ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia, że dnia  1 marca 2012 ( czwartek ) o godzinie  18:00 w pierwszym terminie i
o godzinie  18:15 w drugim terminie w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, I piętro odbędzie się :

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarzy zebrania;
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania;
 3. Złożenie przysięgi przewodnickiej przez nowych przewodników tatrzańskich naszego Koła;
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 5. Wybór Komisji  Wnioskowej ;
 6. Sprawozdanie Zarządu;
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ;
 9. Dyskusja i wolne wnioski;
 10. Podjęcie uchwał ;
 11. Zakończenie zebrania;

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o uregulowaniu zaległych składek na rzecz Koła
– jest to warunek otrzymania mandatu do czynnego udziału w Walnym Zebraniu.

Z przewodnickim Pozdrowieniem

Prezes KPT im. M.Sieczki  – Janusz Konieczniak

Sekretarz Koła  – Jacek Budziaszek0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder