w dniu 21.04.2012 odbyło się szkolenie dla przewodników w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku.

Tym razem Pani Teresa Ciesielka, znana z wielkiego zaangażowania w sprawy ochrony przyrody, jak zwykle doskonale przygotowana do szkolenia, przedstawiła nam walory przyrodnicze Pienin (wykład), oprowadziła nas po bardzo ciekawej wystawie, jaka znajduje się w siedzibie Parku oraz zabrała na przyrodniczą wycieczkę w okolice Czertezika. Nawet padający deszcze nie zmył ciekawości i zapału  do nauki uczestników.

Dowiedzieliśmy się też o najnowszych ustaleniach organizacyjnych,z których przede wszystkim, podobało nam się jasne postanowienie Dyrekcji PPN w stosunku do wymogów posiadania przewodnika (a raczej nie posiadania) – na terenie PPN grupy zorganizowane mają obowiązek posiadania przewodnika w aktualnymi uprawnieniami na ten teren.

Pozytywne zaliczenie szkolenia skutkuje otrzymaniem przez przewodnika licencji PPN na rok 2012.

W szkoleniu wzięli udział przewodnicy naszego Koła w osobach: J. Konieczniak, A. Mida, A. Sawicka, W. Sowa, K. Kosiński, H. Łukasik, J. Puchalski, G. Konon, J. Budziaszek, J. Mikulec, J. Jabłoński.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder