TPN wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o interpretację stanu prawnego dotyczącego obowiązku przewodnickiego.

Odpowiedź otrzymaliśmy 30 kwietnia i zamieszczamy ją tutaj. To co najistotniejsze zostało zawarte w ostatnim akapicie.

Z powyższego wynika, że wszystkie wycieczki wchodzące na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mają obowiązek znajdować się pod opieką przewodnika tatrzańskiego. Obowiązek ten wynika z § 3 załącznika nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. (Dz.U. Nr 57 poz. 358) w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

Oryginał informacji


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder