PTTK Oddział Krakowski Kraków, 7 luty 2013 r.

Koło Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie 

COTG

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6

( www.przewodnicy-tatry.pl )

L. dz.: 02/kpts/2013

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia, że dnia 28 lutego 2013 ( czwartek ) o godzinie 18:00 w pierwszym terminie i o godzinie 18:15 w drugim terminie w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, (I piętro) odbędzie się :
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja sieczki w Krakowie
Proponowany porządek zebrania:
 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 2. Zatwierdzenie porządku zebrania;
 3. Wybór Komisji Wyborczej (Mandatowo-Skrutacyjnej);
 4. Wybór Komisji Wnioskowej
 5. Sprawozdanie Zarządu;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 7. Stwierdzenie prawomocności zebrania;
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 9. Wybory Prezesa;
 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej – wyniki wyborów Prezesa;
 11. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 12. Dyskusja i wolne wnioski;
 13. Sprawozdanie Komisji Wyborczej – wyniki wyborów Zarządu i KR;
 14. Podjęcie uchwał ;
 15. Zakończenie zebrania;


Przypominamy Koleżankom i Kolegom o uregulowaniu zaległych składek na rzecz Koła – jest to warunek otrzymania mandatu do czynnego udziału w Walnym Zebraniu.

Z przewodnickim pozdrowieniemem

Zarząd KPT im. M. Sieczki w Krakowie


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder