ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU

 

Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia, że dnia

20 lutego 2014 r. (czwartek)  o godzinie  19:00  

w pierwszym terminie 

i o godzinie  19:15  w drugim terminie w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej

PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, (I piętro) 

odbędzie się:

 

Uroczyste Walne Zebranie Sprawozdawcze

Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki 

w Krakowie

rozpoczynające obchody jubileuszu 60-lecia Koła.

 

 

  Proponowany porządek zebrania:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;

 

2. Zatwierdzenie porządku zebrania;

 

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;

 

4. Wybór Komisji  Wnioskowej;

 

6.   Sprawozdanie Zarządu; 

 

7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

 

8. Stwierdzenie prawomocności zebrania;

 

9. Informacja Zarządu o imprezach organizowanych z okazji jubileuszu 

 

60-lecia Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki 

w Krakowie;

 

10. Dyskusja i wolne wnioski;

 

11. Podjęcie uchwał ;

 

12. Zakończenie zebrania.

 

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o uregulowaniu zaległych składek na rzecz Koła –

jest to warunek otrzymania mandatu do czynnego udziału 

w Walnym Zebraniu.

 

 

Ponadto przypominamy, że w tym samym dniu, tj. 20 lutego 2014 r. o godzinie 17.00 w Holu

Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych ¾ odbędzie się wernisaż

wystawy p.t.: „Od Sieczki do Sieczków”, 

a o godzinie 18.00 w kościele pod wezwaniem Św. Tomasza na rogu ul. Św. Tomasza i ul.

Szpitalnej w Krakowie msza święta sprawowana w intencji naszego Koła oraz wszystkich

zmarłych przewodników KPT im. M. Sieczki 

w Krakowie.

 

 

                     Z przewodnickim pozdrowieniem

 

Prezes Koła Artur Mida

Sekretarz Koła Tomasz Popiołek 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder