PTTK Oddział Krakowski                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kraków, 16 luty 2015 r.

Koło Przewodników Tatrzańskich     

im. Macieja Sieczki w Krakowie

COTG

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6

 ( www.przewodnicy-tatry.pl)

L. dz.: 15/kpts/2015

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Koła Przewodników Tatrzańskich im. M. Sieczki w Krakowie zawiadamia, że dnia 5 marca 2015 r. (czwartek) o godzinie 18:30 w pierwszym terminie
i o godzinie  18:45  w drugim terminie, w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, (I piętro) odbędzie się:

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie.

 

 

            Proponowany porządek zebrania:

 

1.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania;

2.    Zatwierdzenie porządku zebrania;

3.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;

4.    Wybór Komisji  Wnioskowej;

5.    Wręczenie medali nowym członkom Honorowym i Zasłużonym;

     6.   Sprawozdanie Zarządu;

     7.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

     8.    Stwierdzenie prawomocności zebrania;

9.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi;

10.  Informacja redaktora „Maćkowej Perci”;

11.  Dyskusja i wolne wnioski;

12.  Podjęcie uchwał;

13.  Zakończenie zebrania.

 

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o uregulowaniu zaległych składek na rzecz Koła
 – jest to warunek otrzymania mandatu do czynnego udziału w Walnym Zebraniu.

 

 

                     Z przewodnickim pozdrowieniem

Sekretarz Koła                                                                      Prezes KPT im. M.Sieczki               

 

 Tomasz Popiołek                                                                                      Artur Mida                

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder