ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy na XIV Memoriał Bartka Olszańskiego,

który odbędzie się w terminie 12 – 13 grudnia 2015 r. w Słowackim Raju, 

w rejonie malowniczego Przełomu Hornadu, na wybitnych ścianach górujących nad polaną Letanowskiego Młyna. 

Drogi wspinaczkowe w dużej ilości i o zróżnicowanych trudnościach zostały przygotowane przez słowacki team. 
 
Poniżej agenda zawodów.
 
Marta Zwierżańska – Olszańska i Marysia Tokarz – Olszańska.
 

Informacje ogólne:

 
Termin zawodów: 12-13/12/2015
 
Miejsce zawodów: . Słowacki Raj, Letanovsky Mlyn, Słowacja (N 48 ̊57`718“ E 20 ̊26`726“ –
 
parking).
 
Miejsce zawodów znajduje się 8km od miejsca zakwaterowania, bezpłatny parking (dojazd we 
 
własnym zakresie). Pod ścianę ok. 15-20min.
 
Baza zawodów i biuro organizacyjne: Spiskie Tomaszowce, Pensjonat “Hornad” ul.Skolska 
 
3 http://www.slovenskyraj.sk/hornad/
 
Termin nadsyłania zgłoszeń:
 
Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, wiek, przynależność klubową, miejscowość oraz 
 
potwierdzenie opłaty memoriałowej, prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową do 09/12/2015 
 
na adres:mbo.drytool@gmail.com
 
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 
Jeżeli zawodnicy będą przyjeżdżać z osobami towarzyszącymi prosimy o podanie w zgłoszeniu 
 
danych tych osób. Ze względu na logistykę zawodów ilość uczestników jest ograniczona, o 
 
wpisaniu na listę startową będzie decydować kolejność zgłoszenia.
 
Gdyby ktoś rezygnował z udziału prosimy o przesłanie w tej sprawie maila.
 
Opłata startowa i zakwaterowanie:
 
Opłata startowa dla zawodników wynosi 50 € od zawodnika, (40 € osoba towarzysząca).
 
Numer konta na które należy kierować wpłaty:
 
33 1050 1474 1000 0090 6622 6425
 
Marta Zwierżańska-Olszańska
 
os. Pardałówka 1/16
 
34-500 Zakopane
 
Opłata obejmuje: wpisowe, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, impreza integracyjna, 
 
gadżety memoriałowe.
 
Dla uczestników MBO i osób towarzyszących będą zarezerwowane miejsca w Pensjonacie 
 
“Hornad”. Obiekt posiada ograniczoną ilość miejsc noclegowych na łóżkach, więc decyduje 
 
kolejność zgłoszeń.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie do pensjonatu w piątek (11/12/2015).
 
Tylko osoby, które dokonają zgłoszenia do 09/12/2015 oraz dokonają opłaty startowej będą 
 
wpisane na listę startową; informacja o przyjęciu na Memoriał będzie wysyłana mailem na adres 
 
podany w zgłoszeniu.
 
Ubezpieczenie indywidualne – uwaga!!! bardzo ważne: każdy uczestnik musi posiadać 
 
indywidualne ubezpieczenie górskie ważne na terenie Słowackiego Raju w okresie trwania 
 
Memoriału Bartka. Ubezpieczenie musi obejmować: koszty górskiej akcji ratunkowej bez użycia 
 
śmigłowca, koszty górskiej akcji ratunkowej z użyciem śmigłowca, koszty leczenia oraz koszty 
 
następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Słowackiego Raju. Prosimy o zabranie ze sobą 
 
ważnej polisy w celu okazania jej przy rejestracji zawodnika. W przypadku braku polisy zawodnik 
 
nie będzie dopuszczony do startu.
 
Osoby posiadające ważne ubezpieczenie ALPENVEREIN proszone są o zabranie ze sobą 
 
ważnej polisy i okazanie jej przy rejestracji.
 
Bardzo ważne: Ze względu na zmianę formuły zawodów oraz dużą liczbę dróg (ok. 17) prosimy, 
 
aby zespoły wspinaczkowe ( w miarę możliwości) posiadały własną linę pojedynczą ok. 60m oraz 
 
komplet ekspresów. Organizatorzy zapewniają sprzęt lecz w związku z dużą ilością dróg Wasze 
 
wsparcie sprzętowe znacznie usprawni zawody.
 
Obiekt wspinaczkowy: naturalne skalne formacje, w pełni ubezpieczone.
 
Telefony kontaktowe: Marta Olszańska tel.kom. +48 607 079 420.
 
Program zawodów
 
11/12/2015 piątek
 
od 17:00 Zakwaterowanie
 
20:00 Otwarcie biura zawodów, zebranie
 
12/12/2015
 
08:00 rozpoczęcie XIV MBO
 
16:00 zakończenie pierwszego dnia
 
19:00 kolacja integracyjna
 
13/12/2015
 
08:00 kontynuacja XIV MBO
 
16:00 zakończenie XIV MBO
 
Regulamin zawodów
 
• Formuła zawodów jest otwarta – zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Każdy z zawodników 
 
będzie miał szansę zmierzyć się ze wszystkimi drogami.
 
• Na drogach nie obowiązują limity czasu.
 
• Zostanie przygotowanych ok. 17 dróg wspinaczkowych o długości około 25 m i zróżnicowanych 
 
trudnościach (to będzie niespodzianka).
 
• Szczegóły zostaną podane najpóźniej w dniu rozpoczęcia Memoriału.
 
• Do punktacji zawodników będzie liczona suma „wpinek” ze wszystkich dróg – każda wpinka to 1 
 
pkt. O zwycięstwie będzie decydowała suma punktów ze wszystkich dróg. Szczegóły na zebraniu 
 
w piątek 11/12/2015 godz. 20:00.
 
• Obowiązuje zakaz używania ostróg w rakach.
 
• Obowiązuje nakaz używania kasków (obowiązuje również osoby towarzyszące!).
 
• Obowiązuje dowolność w używaniu dziabek (ze smyczkami, bez smyczek).
 
• Zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Zawodnicy biorą udział w Memoriale na własną 
 
odpowiedzialność i ryzyko. Zawodnicy muszą posiadać indywidualne ubezpieczenie górskie 
 
ważne na terenie Słowackiego Raju w okresie trwania Memoriału Bartka. Ubezpieczenie musi
 
obejmować: koszty górskiej akcji ratunkowej bez użycia śmigłowca, koszty górskiej akcji 
 
ratunkowej z użyciem śmigłowca, koszty leczenia oraz koszty następstw nieszczęśliwych 
 
wypadków. Prosimy o zabranie ze sobą ważnej polisy w celu okazania jej przy rejestracji 
 
zawodnika. W przypadku braku polisy zawodnik nie będzie dopuszczony do startu. Osoby 
 
posiadające ważne ubezpieczenie ALPENVEREIN proszone są o zabranie ze sobą ważnej polisy 
 
i okazanie jej przy rejestracji.
 
• Każdy zawodnik powinien posiadać własny atestowany sprzęt osobisty: uprząż, raki, czekany, 
 
karabinki osobiste, kask. Zawodnicy asekurują się nawzajem.
 
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
 
CZEKAMY NA WAS 🙂
 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder