Kochani!

córeczka naszej koleżanki – przewodniczki, Danki Karpiel, jest bardzo chora. 

Obecnie jest objęta opieką fundacji, ale niestety, jak zazwyczaj w przypadku ciężkich chorób, te fundusze są niewystarczające na rehabilitację i diagnostykę (cały czas lekarze próbują ustalić co dziecku konkretnie jest, a mała jest coraz bardziej chora).

W związku z tym Danka i jej rodzina zwraca się z prośbą do osób, które są jeszcze niezdecydowane na jaki cel przekażą swój 1% lub nie mieli zamiaru przekazywać i mogą to zrobić, o przekazanie 1% podatku dla Jadzi.

DANE POTRZEBNE DO PIT:

 

  1. KRS 0000037904
  2. Wypełnić pole „Wnioskowana kwota”
  3. W rubryce „Informacje uzupełniające – cel 1%” należy wpisać: 
    28431 Karpiel Jadwiga 
    (Uwaga: bardzo ważna jest kolejność wpisywania danych – bez znaków interpunkcyjnych)
  4. Zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę”
w imieniu Danki i Jadzi serdecznie dziękujemy!
 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder