W trakcie spaceru uczestnicy zapoznają się z walorami przyrodniczymi Małych Pienin przemierzając ich cudowne zakamarki. W Wąwozie Homole zapoznamy się z procesami, które ukształtowały dzisiejszy krajobraz Małych Pienin oraz o rzeźbotwórczej roli wody. Porozmawiamy o tym, jak na przestrzeni wieków człowiek wpłynął na kierunki rozwoju krajobrazu tego obszaru. Małe Pieniny położone są na pograniczy polsko-słowackim i były zamieszkane do 1947 roku przez Łemków. Nieodłącznym elementem krajobrazu tego pasma górskiego było i jest pasterstwo. To dzięki takiej formie gospodarowania przez człowieka powstały rozległe hale i polany, z których będzie można podziwiać rozległe panoramy począwszy od Beskidu Sądeckiego przez Gorce, Babią Górę, Tatry, Magurę Spiską kończąc na Górach Lewockich. W trakcie wydarzenia zdobędziemy najwyższy szczyt całego pasma Pienin – Wysoką (1050 m n.p.m.) położony w rezerwacie przyrody Wysokie Skałki na granicy Polski i Słowacji. W drodze powrotnej zatrzymamy się w schronisku pod Durbaszką. Spacer po około 4-5 godzin zakończymy na parkingu w Jaworkach.

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na spacer krajobrazowy, który odbędzie się z okazji #MiędzynarodowegoDniaKrajobrazu. Spacer odbędzie się 20 października (niedziela) w przepięknej scenerii Małych Pienin. Miejscem zbiórki uczestników jest wylot Wąwozu Homole w Jaworkach (przy dawnym budynku kasy). Ruszamy o godzinie 10.00.

Spacer poprowadzi dr Paweł Krąż – geograf, ekolog krajobrazu, pracownik naukowy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przewodnik tatrzański.

Trasa przejścia zaplanowana jest w terenie górskim i dostosowana zarówno dla osób dorosłych oraz dzieci. Ze względu na specyfikę terenu liczba uczestników jest ograniczona, stąd prosimy o wcześniejsze zgłoszenie mailowe na adres dzienkrajobrazu@gmail.com


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder