PTTK Oddział Krakowski Kraków,   24 stycznia  2013 r.

Koło Przewodników Tatrzańskich

im. Macieja Sieczki w Krakowie

w COTG

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6

www.przewodnicy-tatry.pl

KOMUNIKAT  nr 1/2013

26.10.2012 Z roku na rok wydłużają się nasze dróżki na Cmentarzu Rakowickim (i nie tylko), odchodzą   Koleżanki i Koledzy, których groby odwiedzamy. Cześć Ich Pamięci. Tym razem szczególnie solidnie zapoznawszy się z „topografią” cmentarza, prowadził nas bezbłędnie Jan Puchalski.

12.11.2012 W Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie odbył się wernisaż wystawy „Tropami Polaków przez Syberyjskie Alpy i Bajkał” z kolejnego wypadu Jerzego Bogusława Nowaka w syberyjskie góry nad Bajkałem, szukającego polskich śladów, których tak wiele… Inicjatywa ze wszech miar godna pochwały.

23–25.11.2012 „Roztoka Hej Roztoka” – zakończenie sezonu przewodnickiego 2012 w schronisku Roztoka.

W tym roku podobnie jak w ubiegłym organizacji imprezy podjęły się: Bogusława Chlipała, Maria Tokarz-Olszańska, Agnieszka Sawicka. W piątek wieczorem wspólne biesiadowanie – akompaniament gitarowy Jarka Balona, a także Wojtka Sowy. W sobotę wycieczka przyrodnicza po dolinie Strążyskiej prowadzona przez przewodnika tatrzańskiego, Dyrektora TPN Pawła Skawińskiego. Paweł Skawiński nie tylko opowiadał o ciekawostkach przyrodniczych, ale szeroko omówił aktualne problemy Parku.

Jak obowiązek i tradycja każe po południu zgromadziliśmy się przy mogile patrona naszego Koła – Macieja Sieczki na Pęksowym Brzyzku. Głos Prezesa…. Prezes oznajmił wszem i wobec… iż nie będzie kandydował w następnej kadencji do zarządu!

W schronisku obiado-kolacja. Wieczorem przy ognisku wręczenie nagrody „Tatrzański Mnich”, która w roku 2012 przypadła w udziale przewodnikowi tatrzańskiemu Wojciechowi Szatkowskiemu autorowi odważnej książki „Goralenvolk – historia zdrady”.

A potem śpiewy przy ognisku, a w schronisku konkurs, przygotowany przez Bogusię Chlipałę – laureatami, którego zostali: B. Dobroch, M. Zieliński, M. Strączek-Helios.
Wyróżnienie za występy estradowe otrzymał J. Jabłoński. W jury zasiadali:
M. Olszańska, A. Krupa, P. Skawiński, L. Matus, J. Konieczniak. Zabawa trwała do późna. W trzecim dniu tradycyjne spotkanie na „Rusince” przy „naszym rozkładającym się Szałasie”, aż chciałoby się rzec  . Oczywiście niektórzy jak zwykle podążyli na Gęsią Szyję. Po południu msza św. w kaplicy na Wiktorówkach, spojrzenie na pamiątkowe tablice, których wciąż przybywa – jedna z ostatnich wspomina Jerzego Tawłowicza. Powrót do Krakowa i do …  następnej Roztoki.

12. 2012 Ukazał się kolejny, 24 numer naszego wydawnictwa Maćkowa Perć i pytanie
redaktora naczelnego do nas
: I co dalej z wydawnictwem, czy zmienić profil,
poszerzyć tematykę, wzbogacić o kolorowe ilustracje, zamieszczać praktyczne
informacje, a przede wszystkim kto zająłby się redagowaniem i rozprowadzaniem
wydawnictwa… Pomyślcie sami, bo chyba szkoda by było, żeby ta cenna inicja-
tywa  zespołu kierowanego przez Jana Jabłońskiego i prowadzona przez 12 lat;
tak sobie zanikła.

9.12.2012 Po raz trzeci nasze Koło wspólnie ze Stowarzyszeniem Międzynarodowych Przewodników Górskich „LIDER”,  wystąpiło na 10-tym Krakowskim Festiwalu Górskim w Krakowie. Na seminarium z prelekcją „Nie tylko Tatry…” wystąpił Jacek Płonczyński. Festiwal odbywał się na Uniwersytecie Ekonomicznym w dniach 7-9 grudnia 2012.

 

 

20.12.2012 W  Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK odbyło się spotkanie wigilijne przy świecach.
Z rąk Prezesa J. Konieczniaka „Gwiazdki 2012” otrzymali: J. Balon, K. Kluczewski, J. Puchalski.
Ponadto wyróżniono M. Ciemborowicz za bezinteresowną pracę przy składaniu wyd. Maćkowa Perć.

Kapituła „Złotego Oscypka” w osobie Liwiusza Matusa, po recytacji wierszowanego corocznego „orędzia” nagrodziła: A. Sawicką, K. Kosińskiego i Sz. Michlowicza. Były również wyróżnienia z inicjatywy Eugeniusza Konona, który  nagrodził: A. Sawicką, J. Budziaszka,  A. Serafina.

Następnie modlitwa poprowadzona przez kolegę Liwiusza Matusa oraz w języku łacińskim wygłoszona przez  Mariusza Sławomirskiego, opłatek i świąteczne życzenia, kolędy i wspomnienia wypełniły wieczorne spotkanie, którego gospodarzem był Szymon Michlowicz (tradycyjne potrawy wigilijne, w tym barszcz z uszkami na czele). Należy podkreślić, że cenną inicjatywą okazał się pomysł ·J. Puchalskiego, poparty przez zarząd, aby zaprosić seniorów naszego Koła na to spotkanie. Wielu przybyło i mogło pogwarzyć w serdecznej atmosferze o minionych czasach.

 

5.01.2013 W Zakopanem odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich „LIDER”, do którego należy liczne grono członków naszego koła  – ok. 35 osób.
W poczet nowych członków stowarzyszenia po ukończonym kursie przyjęto kolegów ze Słowacji oraz
kilkunastu polskich przewodników ( od nas A. Klepacka, Sz. Ciapała, B. Dobroch, M. Zieliński ).

 

6.01.2013 W Zubrzycy Górnej na terenie Orawskiego Parku Etnograficznego w dworze Moniaków odbyło się coroczne spotkanie kolędowe z Orawianami pn. „Krakowiacy i Górale” organizowane przez byłą dyrektor skansenu E. Rutkowską i K. Leksyckiego (dyrygenta kameralnej orkiestry z Nowego Targu ).
W regionalnym wieczorze kolęd udział wzięli  J. Budziaszek oraz J. Jabłoński – występ autorski.

16-17.02.2013 W dolinie Wielickiej odbędzie się XI Memoriał Bartka Olszańskiego w klasycznej wspinaczce
zimowej, sponsorowany m. in. przez nasze Koło. Zakwaterowanie w Śląskim  Domu. Szczegóły na naszej
stronie internetowej.

22.02.2013 W tym roku Gala Przewodnicka małopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika organizowana przez Urząd Marszałkowski odbędzie się na Zamku w Niepołomicach.
Niestety w tym roku z powodu bardzo ograniczonych funduszy ze strony UM  na organizację imprezy
„Przewodnicy Dzieciom”  nasze koło nie bierze w niej udziału.

Informacje  Zarządu :

 1. 20-go grudnia „po długich i ciężkich cierpieniach” ukazało się  tableau koła (39 osób), którego inicjatorem był A. Smoleń. Odbiór na spotkaniach czwartkowych u sekretarza lub A. Smolenia. Koszt tableau
  formatu A4 wynosi 30 zł. Tableau wykonane zostało w Pracowni artystycznej fotografii i portretu
  Foto-Bielec w Krakowie.
 1. Sekretarz koła załatwił dla grupy przewodników (ok. 20 osób) nowe identyfikatory przewodnickie
  i pilota wycieczek w Urzędzie Marszałkowskim. Dotyczyło to osób, których termin uprawnień kończył się 31 grudnia 2012r.
 1. Przypominamy, że Tatrzański Park Narodowy prowadzi cykl szkoleń przyrodniczych i nie tylko,
  w których powinni uczestniczyć  przewodnicy tatrzańscy. Plany szkoleń są na stronie internetowej TPN.
  Część z nich odbywa się z inicjatywy zarządu w COTG  PTTK  przy ul. Jagiellońskiej 6  w Krakowie.
 1. Obecnie nasze koło liczy 86 przewodników  (stan na 1.01.2012);
 2. Zarząd  przypomina, że składki członkowskie  w  wysokości  75 zł/rok  i inne wpłaty można uregulować na spotkaniach czwartkowych lub dokonać wpłaty  na konto :
  Nr:   84 1140 2004 0000 3002 6676 5050 z dopiskiem:  „składka na rzecz KPT im. M. Sieczki”.

 1. 28-go lutego 2013 w COTG  PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6  w Krakowie  ( I piętro) w sali konferencyjnej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Koła Przewodników Tatrzańskich
  im. Macieja Sieczki o godz. 1800 ( II termin -1815)   –
  program będzie podany na stronie internetowej.

 1. Sekretarz informuje:  strona internetowa uruchamia się  pod nazwą domeny:
  www.przewodnicy-tatry.pl

 

Nasz email :    sieczki@przewodnicy-tatry.pl CPT – www.przewodnik-tatrzanski.pl

– 2 –

Spotkania czwartkowe (godz. 18.30):

data

temat

prelegent

31-01-2013

Historia turystyki na polskich Kresach wschodnich

Jerzy Kapłon

7-02-2013

Szkolenie TPN – Teoria i praktyka ochrony przyrody
UWAGA! Początek o 18.00

Zbigniew Krzan (TPN)

14-02-2013

Promocja książki Mieczysława Jasińskiego “Kościelisko do 1918 roku”

Wiesław A. Wójcik

21-02-2013

Szkolenie TPN – Historia własności Tatr
UWAGA! Początek o 18.00

Marcin Guzik (TPN)

28-02-2013

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

7-03-2013

Zebranie organizacyjne – prezentacja nowego zarządu

Prezes

14-03-2013

Szkolenie TPN
UWAGA! Początek o 18.00

pracownik TPN

21-03-2013

„Wiatr we włosy na stokach Monte Rosy”

Bartek Dobroch

28-03-2013

Wielki Czwartek – termin wolny

 

4-04-2013

Filmy z KFG 2012: “Nasz Kasprowy”, “Wyprawa na Mnicha”

Bartek Dobroch

Uwaga:

   

O temacie i prowadzącym marcowe szkolenie (14.03.13) TPN poinformujemy na naszej stronie internetowej

     

Wyjazdy:

   

data

dokąd

organizuje

09.02.2013

Drugie podejście do wyjścia na rakietach (czy będzie śnieg?)

A. Mida

     
       

Zbliżają  się wybory nowych władz Koła

Zarząd dziękuje gorąco Koleżankom i Kolegom za pomoc i współpracę w wielu przedsięwzięciach,
które podejmował, a także i tym, którzy swym krytycznym „okiem” i słowem starali się na swój
sposób widzieć prace w kole.   Bierność jest chyba największym wrogiem działania.

Z  przewodnickim  pozdrowieniem

Za Zarząd

Sekretarz – Jacek Budziaszek

–  3  –

Kategorie: Komunikaty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder