PTTK Oddział Krakowski Kraków, 4 kwietnia 2013 r.

Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w Krakowie w COTG

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6 www.przewodnicy-tatry.pl

KOMUNIKAT nr 2/2013

I. Już minęło…:

1) W dniach 16-17.02.2013r. w Dolinie  Wielickiej odbył się XI Memoriał Bartka Olszańskiego w klasycznej wspinaczce zimowe DRY-TOOLING. Memoriałbył sponsorowany m.in. przez KPT im. Macieja Sieczki w Krakowie. Również przewodnicy z naszego Koła pomagali przy organizacji tej udanej imprezy. W Dolinie Wielickiej byli: Janusz Konieczniak, Agnieszka Sawicka, Wojtek Sowa, Szymon Michlowicz i oczywiście Marysia  Tokarz  –  Olszańska.Szczegółowe wyniki zawodów, a także relacja z ich przebiegu, na stronie: http://www.memorialbartka.com/newsMBO/11memorialwyniki.html.

2)  W dniu 28.02.2013 r. w COTG PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze   Koła Przewodników  Tatrzańskich  im. Macieja Sieczki w Krakowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania zostałÂ wybrany Zarząd  Koła i Komisja Rewizyjna w składzie: Zarząd: prezes: Artur Mida, v. prezes: Jarosław Balon, v.  prezes: Agnieszka  Sawicka, sekretarz: Tomasz Popiołek,  skarbnik: Szymon Michlowicz, członek zarządu: Maria Tokarz –  Olszańska, członek zarządu: Wojciech Sowa. Komisja Rewizyjna: Liwiusz Matus, Bożena Chramęga, Monika Leleń.

Ponadto walne zebranie podjęło następujące uchwały:

1. Przyznano tytuł Honorowego Prezesa KPT im. M. Sieczki w Krakowie – kol. Januszowi Konieczniakowi.

2. Zarząd Koła został zobowiązany do podjęcia działań mających na celu umieszczenie na Wiktorówkach,z okazji jubileuszu  Koła (w przyszłym roku), tablicy pamiątkowej poświęconej ś.p. kol. Marianowi Fersterowi.

3. Zarząd Koła został zobowiązany do podjęcia działań (rozeznania możliwości) mających na celu organizację kursu przewodnickiego na wyższe klasy przewodnickie.

3)  W Kole działa również nowa  Komisja Szkoleniowa w składzie: przewodniczący: Jarosław Balon,   członkowie:  Kazimierz  Kluczewski,  Bogusia  Chlipała,  Szymon  Michlowicz, Tomasz Popiołek, Wojciech Sowa.

4)  W dniu 5 marca 2013 r. między godziną 17.30 a 18.00 czasu lokalnego wszyscy wspinacze zespołu szturmowego: Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski, Artur Małek dokonali pierwszego zimowego wejścia na szczyt Broad Peak8047 m. Niestety w czasie zejścia ze szczytu zaginęli Maciej Berbeka z Zakopanego (m.in. przewodnik tatrzański) i Tomasz Kowalski. W Âniu 8.03.2013 r. kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki uznał wspomnianą Dwójkę za zmarłych i zakończył wyprawę. Wyprawa odbywała się w ramach programu “Polski Himalaizm zimowy 2010 –  2015”, który  patronatem  honorowym objął Pan  Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wspieranego przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki, a sponsorem generalnym programu i wyprawy jest PKN Orlen S.A.

5) W dniu 16.03.2013 r. odbyły się uroczyste msze pożegnalne zaginionych Himalaistów, zarówno w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach – ku pamięci Tomasza Kowalskiego i w Zakopanem ku czci Macieja Berbeki.W zakopiańskich uroczystościach uczestniczyło wielu przewodników tatrzańskich, również zrzeszonych w naszym Kole. http://www.pza.org.pl/news.acs?id=1810089

6)Odbyły się liczne szkolenia przewodnickie organizowane przez Tatrzański Park Narodowy,zarówno w Zakopanem, jak i w Krakowie (dzięki staraniom poprzedniego Zarządu). W szkoleniach tych uczestniczyło liczne grono przewodników z naszego Koła. Różnorodność tematyczna szkoleń znacznie poszerza wiedzę przewodników tatrzańskich na temat terenów naszych uprawnień. Udział w szkoleniach daje też możliwość wykupienia licencji TPN w cenie 40 zł, a nie 100 zł (tyle płacą przewodnicy nie biorący udziału w tych zajęciach).

II. Przed nami:

1) W związku ze zbliżającym się w przyszłym roku jubileuszem 60-lecia istnienia naszego Koła, w najbliższym czasie zostanie powołany Komitet Organizacyjny obchodów tego jubileuszu, które potrwają przez cały następny rok. Koordynatorem działań Komitetu, z ramienia Zarządu, będziewiceprezes Agnieszka Sawicka. Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do współpracy z Agnieszką w związku z 60-leciem.

2) Zarząd KPT im. M. Sieczki jest otwarty na współpracę ze wszystkimi przewodnikami zrzeszonymi w naszym Kole. Serdecznie zapraszamy do takiej współpracy, oczekujemy naciekawe pomysły,dotyczącewspomnianego jubileuszu, a także spotkań czwartkowych, szkoleń i innych kwestii związanych z Kołem. Liczymy na Waszą aktywność.

3)Uprawnienia do umieszczania informacji na stronie naszego Koła mają: Agnieszka Sawicka, Szymon Michlowicz, Wojtek Sowa i Tomek Popiołek. Z tymi osobami należy się kontaktować, jeżeli uznacie, że coś istotnego powinno się znaleźć na naszej stronie internetowej.

4) W najbliższym czasie (o czym poinformujemy osobnym  mailem) zostanie utworzone konto internetowe „Kronika”, na które członkowie Koła będą mogli przesyłać informacje, zdjęcia, które mogłyby zostać następnie zamieszczone w kronice Koła, prowadzonej przez Monikę Leleń.

5) W miesiącu kwietniu czekają nas kolejne szkolenia organizowane przez TPN.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na naszej stronie internetowej, a także pod adresem:

http://www.tpn.pl/pl/zwiedzaj/przewodnicy/news/546/Szkolenia-przyrodnicze-dla- przewodnikow.

Informacja o tych szkoleniach jest również przekazywana mailowo przez kol. Alinę Sidor z TPN oraz Agnieszkę Sawicką.

6) Zarząd przypomina, że składki członkowskie w wysokości 75 zł oraz inne płatności należy uregulować u Skarbnika Koła na spotkaniach czwartkowych lub przelać na konto:

84114020040000300266765050 z dopiskiem: „składka na rzecz KPT im. M. Sieczki”.

7) „Stowarzyszenie Czysta Polska zaprasza do udziału w drugiej edycji wydarzenia „Czyste Tatry”. 6 lipca kilka tysięcy wolontariuszy wyruszy na tatrzańskie szlaki, by posprzątać góry. Wśród ochotników będą  grupy zorganizowane, w tym dzieci z domów dziecka.

Zwracamy się z prośbą o włączenie się w akcję. Jeśli masz ochotę poprowadzić grupę wolontariuszy w Tatry–zgłoś się do nas. Napisz maila na adres: info@czystapolska.org.pl . Przedakcją skontaktujemy się z Tobą, by ustalić trasę i przekazać Ci informacje o Twojej grupie. Jako podziękowanie otrzymasz satysfakcję i wdzięczność dzieciaków, które poprowadzisz w Tatry. Twoje nazwisko pojawi się na stronachwww.czystetatry.pl  www.czystapolska.org.pl oraz zostanie wymienione w mediach,na łamach których będziemy dziękować Wszystkim,którzy pomogli w przeprowadzeniu akcji. Dodatkowo otrzymasz koszulkę i gadżety promujące akcję.

Z tatrzańskim pozdrowieniem, Stowarzyszenie Czysta Polska”.

8) Od przeszło roku działa Koło Tatrzańskie PTTK, skupiające część należących do PTTK przewodników z KPT im. M. Sieczki, sympatyków i kandydatów na przewodnika tatrzańskiego. Korzyści z przynależności do PTTK są różne, między innymi własnością PTTK jest blacha przewodnicka (ta niebieska z Mnichem) i nie członkowie nie powinni jej nosić. Są teżÂ zniżki w obiektach PTTK,możliwość uzyskania odznaczeń itp. Wysokość składki rocznej wynosi 40 zł i zbiera je Wojciech Sowa (nasz skarbnik). W ramach składki jest też ubezpieczenie górskie NNW na wszystkie góry w kraju i imprezy organizowane przez PTTK w pasmach przygranicznych. Aby zapisać się do Koła,należy porozumieć się z sekretarzem Koła (Agnieszką Sawicką), wypełnić deklarację PTTK (wzór na stronie głównej  PTTK), dostarczyć zdjęcie legitymacyjne i wpłacić 50 zł (40 zł składki + 10 zł. wpisowego).

9) W związku ze zbliżającym się sezonem przewodnickim życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom pracującym w górach dużej ilości wycieczek, słuchających tego co mamy im do powiedzenia i bezpiecznych powrotów do domu…!!

Nasz e-mail: sieczki@przewodnicy-tatry.pl strona internetowa: www.przewodnicy-tatry.pl

S p o t k a n i a  c z w a r t k o w e ( g o d z . 1 8 . 3 0 )

data

Temat

prelegent

11.04.2013

termin zarezerwowany dla COTG (promocja)*

18.04.2013

Zaklęte rewiry oraz wyjaśnienie

fotozagadki z Maćkowej Perci

Kazimierz

Kluczewski

25.04.2013

Kanioningowy raj na ziemi

Agnieszka

Sawicka

2.05.2013

Termin wolny

9.05.2013

termin zarezerwowany dla COTG

(promocja)*

16.05.2013

Nowości zakopiańskie

Jan Jabłoński

23.05.2013

Na słowackim Podtatrzu z kursantami

Szymon

Michlowicz

30.05.2013

Termin wolny – Boże Ciało

6.06.2013

Zebranie organizacyjne**

Artur Mida

13.06.2013

termin zarezerwowany dla COTG

(promocja)*

20.06.2013

Podtatrze polskie – konkurs

fotograficzny

Jarosław Balon

27.06.2013

Przed wakacjami – czyli głos Prezesa

Artur Mida

Lipiec

Spotykamy się o ustalonej porze,

w znanym miejscu w wiadomym celu

Sierpień

Spotykamy się o ustalonej porze,

w znanym miejscu w wiadomym celu

5.09.2013

Pierwsze wrażenia z wakacji – czyli głos

dla Prezesa

Artur Mida

12.09.2013

termin zarezerwowany dla COTG

(promocja)*

* Uwaga! O organizowanych przez COTG promocjach będziemy zawiadamiać na bieżąco, odrębnie z pomocą narzędzi wirtu- multi- mega- czy jakiś innych –dialnych.

** czekamy na propozycję ze strony  członków Koła. Jeśli będą chętni osobno poinformujemy o ewentualnym temacie spotkania.

Szkolenia terenowe

Data

Dokąd

Organizuje/przyjmuje

zgłoszenia

20-21.04.2013

Szkolenie pienińskie (sobota PPN, niedziela wycieczka piesza, jeśli będą chętni);

Tomasz Popiołek

25-26.05.2013

Multitematyczne szkolenie

w Dolinie Kościeliskiej, w nim: wyposażenie szałasów i wyrób sera (Kira Miętusia Wyżnia), przewodnik z grupą w jaskini (Jaskinia Mroźna), pierwsza pomoc i ratownictwo (okolice Małej Polany Ornaczańskiej). Noclegi w schronisku na Hali Ornak.

Szkolenie organizuje

Bogusia Chlipała. Zgłoszenia do 26 kwietnia (chodzi

o potwierdzenie noclegu) przyjmuje Szymon Michlowicz. Możliwy udział tylko w dwóch pierwszych

częściach, tylko sobota

(bez noclegu).

14.07.2013

Niżnie Rysy od wschodu

Kazimierz Kluczewski

Latem

Wyprawa do jednej z tatrzańskich

jaskiń – termin będzie podany odrębnie z odpowiednim wyprzedzeniem

Bogusia Chlipała

10-13.10.2013

Obóz szkoleniowy w Dolinie

Kieżmarskiej

Maria Tokarz

-Olszańska i Agnieszka

Sawicka

Z przewodnickim pozdrowieniem

Za Zarząd

Sekretarz – Tomasz Popiołek

 

Kategorie: Komunikaty

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder