J.G.Pawlikowski “Kilka wspomnień o tych, co dawniej po Tatrach chadzali”; Maćkowa Perć Nr.5

Zadanie, postawione mi przez Redakcję «Taternika» brzmi: napisać coś o tych, któ­rzy w czasach, jak najdalej pamięcią zasię­gnę, po Tatrach chadzali. Zadanie to jed­nak nie bardzo do mnie przystaje. Widy­wałem taterników ówczesnych w Zakopa­nem, ale nie w Tatrach, chodziłem bowiem zwyczajnie sam, w towarzystwie tylko mo­ich górali. Przygodnie towarzyszył mi Więcej…

Jadwiga Plucińska-Piksa „Takućki som, ino troskę inksy” (czyli o Dunaju w zębiańskiej szkole); Maćkowa Perć Nr.15

Całe moje dzieciństwo upłynęło na Pod­halu, w niewielkiej wiosce góralskiej Ząb (podobno najwyżej położonej w Polsce). Zębiańska szkoła w której uczyli rodzice była moim domem rodzinnym. Domem-przysta­nią, otwartym dla ludzi i zwierząt. Nie zda­rzało się, aby ktoś wędrujący przez wieś nie zahaczył o szkołę, a i zwierząt zawsze było dużo. Więcej…

Marian Szczepanowicz “Kurierzy Słowa Bożego”; Maćkowa Perć Nr.15

Laura Albergoni przyjaciółka moja i wie­lu Polaków, która przez lata stanu wojennego przyjeżdżała do Krakowa z pomocą material­ną organizowaną przez włoskie wspólnoty parafialne dla nas Polaków2, opowiedziała mi niedawno swoje wspomnienia z października 1990 roku. Wówczas pustymi mikrobusami ostatni raz wracała przez Cieszyn do Włoch i po raz pierwszy od Więcej…

15

Maćkowa Perć Nr. 15

CZASOPISMO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH5Nr 1 (18) Kraków, kwiecień 2008 W NUMERZE: Od redakcji Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, Mareta- Cisza Z POŻÓŁKŁYCH KART Rafał Malczewski – Słownik wyrazów zakopiańskich Anna Sztaudynger-Kaliszewicz – Wędrówki w życiu i twórczości Jana Sztaudyngera (1904-1970) ROZMOWY NA PERCI Irmina Butkiewicz-Mazurkiewicz Jacek Wiśniewski -Kobiety wiosenne Janusz Kamocki — ZPodtatrza w Więcej…

Jarosław Balon “Maciej Sieczka – patron krakowskiego koła przewodników tatrzańskich”; Maćkowa Perć Nr.14

Księża głoszą Boską chwałę Taternicy wielbią skałę Skałę twardą, granitową Która wieńczy strome granie Gdzie się kończy lub zaczyna Taterników wspominanie. Tymi słowami rozpoczyna Stanisław Nędza-Kubiniec swój wiersz Psalm o Świętych Góral­skich. Nie bez powodu rozpoczynam słowami tego właśnie wiersza. Bo mówimy dziś o jednym z naszych tatrzańskich świętych – Więcej…

Zygmunt Nowakowski “FIS minor”; Maćkowa Perć Nr.14

NOWAKOWSKI Zygmunt, właściwie Zygmunt Tempka (1891-1963) powieściopisarz, publicysta, dramaturg; 1926-29 aktor i dyrektor Teatru Słowackiego; popularny felietonista „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, 1937 laureat Złotego Wawrzynu PAL (odmówił przyjęcia); od 1939 poza krajem, najpierw w Paryżu, potem w Londynie; Lajkonik, Przylądek Dobrej Nadziei, sztuka Gałązka rozmarynu. Artykuł ukazał się w tygodniku „Wiadomości Więcej…

Maćkowa Perć Nr. 14

Od Reakcji Cisza Z POŻÓŁKŁYCH KART Zygmunt Nowakowski -FIS minor Wojciech Gąsienica Byrcyn – Maciej Gąsienica Sieczka – polowac, robsic Janusz Konieczniak – 140 lat temu na Świnicy Jarosław Balon – Maciej Sieczka -patron Krakowskiego Koła Przewodników Tatrzańskich ROZMOWY NA PERCI – Wiesław A. Wójcik Janusz Konieczniak – Uroczystości rocznicowe Więcej…

Leszek Lassota “Ciężka prawda czy czeski błąd???”; Maćkowa Perć nr.13

Niemal rok temu w niektórych górskich czasopismach ukazała się krótka informacja o tym, że: 21 kwietnia 2006 r. Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru Republiki Słowackiej na podstawie decyzji nr […], zarządził stan­daryzację nazw odnoszących się do Doliny Ciężkiej i jej otoczenia i dotychczasowe na­zwy Česká dolina, Český štit itp. zmienia Więcej…

Maćkowa Perć Nr. 13

Od redakcji Mieczysław Konieczny – Cisza Z POŻÓŁKŁYCH KART Stanisław Eljasz-Radzikowski -Michała Chrościńskiego opisanie ciekawe gór Tatrów (fragment) Orla Perć – jaka powinna być? Stanisław Apostoł – Dwa tajemnicze obrazy z kościółka św. Anny w Nowym Targu Jadwiga Plucińska Piksa -Trochę o przewodnikach z Jurgowa Bożena Chramęga – Kursanty Krzysztof Więcej…